ข้อควรปฎิบัติในการออกบูธแสดงสินค้า

อุปกรณ์ออกบูธ

อุปกรณ์ออกบูธ

ข้อปฎิบัติในการออกบูธแสดงสินค้า

การออกงานแสดงสินค้านั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและให้ผลกับกิจกรรมการขายโดยตรง มันเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ให้โอกาสเราได้พบกับคนจำนวนมากในหนึ่งวัน ซึ่งอาจจะมากว่าที่เราจะเข้าพบได้ทั้งเดือนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้าชมงานก็คือกลุ่มคนที่เราคาดหวังสูงว่าจะเป็นลูกค้าของเราได้ ข้อคิดบางประการที่น่าจะพิจารณาเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการออกงาน

ก่อนงาน

การวางแผนล่วงหน้าจะทำให้มีโอกาสได้รับประโยชน์สูงสุด การนำเอาพนักงานที่เกี่ยวข้องมารวมในการวางแผนจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อตั้งเป้าหมายที่จับต้องได้(อ่านเพิ่มเติมหัวข้อ“คุณจะวัดผลความสำเร็จของการออกงานอย่างไร”) และทุกคนรับรู้ถึงขั้นตอนที่จะทำให้ถึงเป้าหมายนั้น สิ่งสำคัญคือ เราต้องทำแผนการตลาด (MARKETING STRATEGY) ให้เสร็จก่อนงานเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างเช่น

ถ้าต้องการให้คนมาแวะที่บูธมากๆเช่น

  • ออกบัตรเชิญ/ส่งอีเมล์ ล่วงหน้าโดยแจ้งว่าบูธตั้งที่ตรงไหน และข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้มาเยี่ยมชมที่บูธ
  • หาเหตุผลที่นำคนมาที่บูธ ขอบคุณ เช่น ราคาพิเศษ ในงาน การจับรางวัลที่บูธ
  • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเราผ่านสื่อการตลาดต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นผับ อีเมล์ และโซเชียลมีเดียต่างๆก่อนงาน
  • ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารการตลาด เช่น นามบัตร ใบปลิว แคตตาล็อก จดหมาย หรืออีเมล์ ที่จะใช้สำหรับก่อนงาน, ระหว่างงาน, และหลังงาน

ระหว่างงาน

ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่จะเห็นบูธของคุณเป็นครั้งแรก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะจดจำบริษัทและสินค้าของคุณว่าเป็นมืออาชีพ เป็นความคิดที่ดี ที่จะทำให้บูธดูสะอาดตา ป้าย และรูปภาพต่างๆ ออกแบบให้เหมือนป้ายโฆษณา เน้นแสดงออกถึงประโยชน์และบริการของคุณให้เด่นชัด หลายบริษัท ไปเน้นที่ป้ายชื่อบริษัทแทนที่จะเน้นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

ให้แน่ใจว่าคนของเราที่บูธมีความรู้ในสินค้าและบริการดีพอ กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม และมีความสุขที่ได้ทำหน้าที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับผู้ที่เข้ามา

นั่น หมายถึง ไม่กิน ไม่อ่าน ไม่คุยโทรศัพท์ หรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้เยี่ยมชมมีความรู้สึกว่าเข้ามาขัดจังหวะคุณ ให้ทุกคนติดป้ายประจำตัว และสวมใส่เสื้อผ้าที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของบริษัทของคุณ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้มีเพียงพอเมื่อหมุนเวียนกันพัก

เตรียมนามบัตรให้มากพอ ที่จะใช้ แจกให้กับทุกคนที่คุณคุยด้วย และวางไว้ในที่ที่ผู้สนใจสามารถหยิบได้สะดวก เป็นความคิดที่ดีที่จะรวบรวมนามบัตรจากผู้เยี่ยมชมให้ได้มากที่สุด อาจใช้การจับรางวัลเพื่อดึงดูดใจผู้เยี่ยมชม แต่อย่าลืมจดหมายเหตุแสดงลำดับความสำคัญไว้หลังนามบัตรเพื่อสะดวกในการดำเนินงานต่อหลังเลิกงาน(อ่านเพิ่มเติมหัวข้อ“คุณจะวัดผลความสำเร็จของการออกงานอย่างไร”)

เอกสารทางการตลาดต้องดูเป็นมืออาชีพให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้องเหมือนมาจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เอกสารที่แจกถ้าไม่เป็นประโยชน์กับผู้รับก็คือขยะที่ต้องถูกทิ้งเมื่อเดินออกจากงานเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์นี้อาจมีราคาสูง ดังนั้นอาจแยกพิมพ์สำหรับเอกสารที่มีข้อมูลของสินค้าและประโยชน์ที่ได้รับ สำหรับแจกบุคคลทั่วไปซึ่งมีราคาไม่สูง และพิมพ์แบบที่มีคุณภาพหรือข้อมูลมากกว่าไว้แจกเฉพาะผู้ที่สนใจจริงๆหรือสำหรับผู้ที่ได้รับบัตรเชิญ

หลังงาน

ติดตามผู้เยี่ยมชมทั้งหมดให้เสร็จภายใน 2อาทิตย์หลังงานแสดง อย่าลืมส่งเอกสาร หรือโทรติดต่อกลับ หรือตอบคำถาม ที่สัญญาไว้ระหว่างงานแสดง บางครั้งอาจส่งเพียงข้อความ “ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมที่บูธ” หรือ “เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้พบกันที่งาน” พร้อมนามบัตรของคุณซึ่งจะทำให้เขาจดจำคุณและบริษัทของคุณได้ สิ่งเหล่านี้จัดเตรียมไว้ได้ตั้งแต่ก่อนงานแสดง การไม่รีบติดตามบุคคลเหล่านี้ อาจทำให้งานหนักที่ได้ทำลงไป เป็นการเสียเวลาเปล่า จากนามบัตรที่ได้รับมาเราอาจนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งเอกสารหรือการประชาสัมพันธ์สินค้าและตัวบริษัทแบบต่อเนื่องเช่นจดหมายข่าวเพื่อรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ให้มีความสัมพันธ์กับบริษัทต่อไปอีก

ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสในการขายที่งานแสดงสินค้าสร้างให้ ได้มันอาจไม่เฉพาะคุ้มค่าทุนในการออกงาน แต่ยังสามารถสร้างยอดขายในระยะยาวให้เราอีกด้วย

One Response so far.

You must be logged in to post a comment.