เกี่ยวกับเรา

                  บริษัท แอดวานซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วิส   ( ADVANCED PRINTING SERVICE )

                 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549  ด้วยทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท เทคโนโลยี่ซัพพลาย ( TS GROUP ) ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี  โดยให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยเฉพาะระบบ บาร์โค้ด Wireless Mobile device  และ AUTOMATIC IDENTFICATION สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

                  ด้านการพิมพ์   บริษัท แอดวานซ์ พริ้นติ้ง  ได้ดำเนินธุรกิจการพิมพ์มากว่า 10 ปี โดยให้บริการงานพิมพ์ในระบบ OFFSET และ DIGITAL แบบครบวงจร บริษัทใช้เครื่องจักร และระบบพิมพ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการหลากหลายประเภท อาทิเช่น หนังสือ นิตยสาร
แคตตาล็อค และสิ่งพิมพ์รายการส่งเสริมการขายต่างๆ โดยให้บริการแก่หน่วยงาน ระหว่างประเทศ หน่วยงานราชการ และธุรกิจทั่วไป

                  ธุรกิจป้าย  บริษัท ซายส์ เอ รามา  SIGN-A-RAMA   เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์  ของธุรกิจแฟรนไชส์ป้าย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมากกว่า 800 สาขาทั่วโลก มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ และผลิตงานป้ายชนิดต่างๆ

บริการของเรา

ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซท 4 สี แบบครบวงจร

ระบบก่อนพิมพ —> ระบบพิมพ์ —> ระบบหลังพิมพ์ —> จัดส่ง

ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล แบบครบวงจร ด้วยเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX 

ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งพิมพ์ สื่อป้ายโฆษณาทุกระบบ ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ADprint.co.th

ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งพิมพ์ประเภทป้าย และภาพพิมพ์ขนาดใหญ่ ด้วยเครื่อง WIDE FROMAT PRINTING ที่สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร